Ergonomi på lagret ser till att anställda håller sig friska och kan arbeta utan nedsatt förmåga. För att säkerställa ergonomin är valet av saxlyftvagnar och pallyftare avgörande eftersom det finns många varianter att välja på. Dagens pallyftare har utvecklats för att göra varje lyft och transport av gods så smidig och skonsam som möjligt för föraren. Enklare modifikationer kan göras med hjälp av svarvning från ATORP Automatsvarvning AB.blå-pallyftare

Pallyftarens hjul bör vara lättrullade eftersom det gör transporten mindre ansträngande. För information om vikt kan vågfunktion väljas som tillägg. När godset kommit till sin slutdestination finns möjligheten att använda ett lyftbord. Dessa kan ha en kapacitet på flera ton och används vanligtvis vid arbeten med pallar. Lyftborden med motor och kontroll för höjning och sänkning gör arbetet extra smidigt jämfört med manuella lyftbord som tar lite längre att hantera. Vissa lyftbord har inbyggd funktion för att rotera godset i rätt riktning vilket förenklar förflyttning då det ska transporteras vidare. Lyftbord med U-form bör väljas för att få under pallyftare eller truck med gafflar.

Verkstadspressar finns vanligtvis i två olika kategorier där 16-25 ton utgör den mindre och 40 ton eller högre utgör den större. Varje verkstadspress har en fotpedal eller ett pumphandtag för att höja eller sänka. Tänk på att inte överstiga presskapaciteten då det kan medföra skada i maskinen. 70 procent av presskraften eller mer är gränsnivån då vaksamhet krävs. Underhåll av verkstadspressar måste genomföras av person med goda kunskaper i hur de fungerar samt vanligt slitage som kan uppstå. Oljeläckage och skador på de mekaniska delarna kan ske vid långvarigt användande. Smuts och damm kan sätta sig i det hydrauliska systemet och bör rengöras i samband med oljebyte och smörjning av den rörliga mekaniken. Säkerhetskraven vid det operativa användandet anger att uppmärksamhet bör riktas med möjligheten att delar kan skjutas ut ur maskinen i hög hastighet och därmed orsaka skador.